GRRINTA

bend ki sviri Žminjski val

Drugi CD – EP ki se zove IiiPij

svibanj14

Alora neko vrieme nas ni bilo aš smo delali vele stvari, neki je samo ša pišat, neki se ša vadit, drugi so pisali pjesme, neki so pršuti rezali. Intantor Grrintavci so vajk radno aktivni. I tako smo rivali i kakouv put zasot is se to liepo snimit, a kad je bilo pruonto se je pojavi naš Sanjin (ki ima Žminjsko srce – ćeš, niećeš!), da ku bimo mi, forši, onako ufalo, odpošti, zasien bez plana teli da nan “Žminjsko srce” izda CD i da ga pokloni sake fameje na žminjšćine. A mi kako veli dobrotvori ki se volimo sien dat za nič smo zajno prihvatili to sjajno idejo (i Dejo je prihvati, ja). I ča sad? Od danas (utorak 14.05.2013.) Žminj je bogateji za još jedan “dugosvirući kolutić”, sirić, oliti CeDe. Sa žminjšćina će kantat ćo. Si ćete ga hvalit, a mi ćemo bit kuntienti.

Pa kad već pitate eko van malo već slovi o ten noven (još je tepal ud friganja), noven…
Ima 6 pjesmic, ča boljeh, ča odličneh. Neke ste već čuli (ku ste pratili našo binsko djelatnost), a neke nikakor niste imeli kade, neke so stare, a neke još stareje.
Pjesma “okosnica” albuma je Istarski pršut, za kojsto nan je Paolo od Pršutani Jelenić reka da ćemo dobit pršut od njega ako napišemo pjesmo za pršut i ku ta stvar fini na radio. Mi smo stvar napravili, stavili na CD i sada ćemo lobirat radio. A ako se ta ciela transkacija ponese kako je ubećano, mi ćemo to pjesmo posvetiti Pršutane Jelenić, a si vide, ni bez vraga. Za tien je tu Priek kunfina, jen življa pjesmica za si naši žminjski kamioništi ki delajo priek kunfina, a jie hi ja dosti. A za šlag na torte se pobrinu naš Ratko i s pjesmicon Duši od čovika je reka jeno velo istino, ali ćete muorat posluhnut sami. Kada smo snimili Grroti (naš 1. CeDe, ku ki ne zna) so nan neke pjesme zustale van CeDeja, pak smo hi eko sad liepo stavili da nan ne bi ča zustalo, a da vi niste čuli. Epsko romantična budnica – Piet besied i španjolsko meksička reggae pjesmica na rubu incidenta Ča, ča, ča će van na prvo uho leć va uho. Zadnja pjesma ča smo stavili na ta IiiPij je jena ča nikakor ni finjena, ali je nismo imeli nikamor za zarivat, pak smo rekli neka ljudi čujo kako naše pjesmi zvučo kad hi tek napravimo, i kad je budemo pokle objavili na sljedećen CeDeje ćete moć čut razliko. Aš sad da je Demo, ča je to Demo, ma!? Za seh Vas ča nas čitate z drugeh kraji svieta ćemo sad ti dani stavit link, da morete posluhnut i Grrintualno. E e, ja, imamo i najvećega!!!  Tekst va novinah, ča zajno skačeš  : )  Tako da ćete muorat proštet našo povijest.

Intantor CeDe je tu, Hvala Žminjskemu srcu, hvala Sanjinu glavnemu uredniku i suradnikon, hvala Dane ča je imela dosta struji za nas (to ti ne zabimo, ćo!), i ja i još, IiiPij sien.  QQ

Comments are closed.

 
Naši kanali YouTube kanal Twitter kanal