GRRINTA

bend ki sviri Žminjski val

Drugi CD – EP ki se zove IiiPij

svibanj14

Alora neko vrieme nas ni bilo aš smo delali vele stvari, neki je samo ša pišat, neki se ša vadit, drugi so pisali pjesme, neki so pršuti rezali. Intantor Grrintavci so vajk radno aktivni. I tako smo rivali i kakouv put zasot is se to liepo snimit, a kad je bilo pruonto se je pojavi naš Sanjin (ki ima Žminjsko srce – ćeš, niećeš!), da ku bimo mi, forši, onako ufalo, odpošti, zasien bez plana teli da nan “Žminjsko srce” izda CD i da ga pokloni sake fameje na žminjšćine. A mi kako veli dobrotvori ki se volimo sien dat za nič smo zajno prihvatili to sjajno idejo (i Dejo je prihvati, ja). I ča sad? Od danas (utorak 14.05.2013.) Žminj je bogateji za još jedan “dugosvirući kolutić”, sirić, oliti CeDe. Sa žminjšćina će kantat ćo. Si ćete ga hvalit, a mi ćemo bit kuntienti.

Pa kad već pitate eko van malo već slovi o ten noven (još je tepal ud friganja), noven…
Ima 6 pjesmic, ča boljeh, ča odličneh. Neke ste već čuli (ku ste pratili našo binsko djelatnost), a neke nikakor niste imeli kade, neke so stare, a neke još stareje.
Pjesma “okosnica” albuma je Istarski pršut, za kojsto nan je Paolo od Pršutani Jelenić reka da ćemo dobit pršut od njega ako napišemo pjesmo za pršut i ku ta stvar fini na radio. Mi smo stvar napravili, stavili na CD i sada ćemo lobirat radio. A ako se ta ciela transkacija ponese kako je ubećano, mi ćemo to pjesmo posvetiti Pršutane Jelenić, a si vide, ni bez vraga. Za tien je tu Priek kunfina, jen življa pjesmica za si naši žminjski kamioništi ki delajo priek kunfina, a jie hi ja dosti. A za šlag na torte se pobrinu naš Ratko i s pjesmicon Duši od čovika je reka jeno velo istino, ali ćete muorat posluhnut sami. Kada smo snimili Grroti (naš 1. CeDe, ku ki ne zna) so nan neke pjesme zustale van CeDeja, pak smo hi eko sad liepo stavili da nan ne bi ča zustalo, a da vi niste čuli. Epsko romantična budnica – Piet besied i španjolsko meksička reggae pjesmica na rubu incidenta Ča, ča, ča će van na prvo uho leć va uho. Zadnja pjesma ča smo stavili na ta IiiPij je jena ča nikakor ni finjena, ali je nismo imeli nikamor za zarivat, pak smo rekli neka ljudi čujo kako naše pjesmi zvučo kad hi tek napravimo, i kad je budemo pokle objavili na sljedećen CeDeje ćete moć čut razliko. Aš sad da je Demo, ča je to Demo, ma!? Za seh Vas ča nas čitate z drugeh kraji svieta ćemo sad ti dani stavit link, da morete posluhnut i Grrintualno. E e, ja, imamo i najvećega!!!  Tekst va novinah, ča zajno skačeš  : )  Tako da ćete muorat proštet našo povijest.

Intantor CeDe je tu, Hvala Žminjskemu srcu, hvala Sanjinu glavnemu uredniku i suradnikon, hvala Dane ča je imela dosta struji za nas (to ti ne zabimo, ćo!), i ja i još, IiiPij sien.  QQ

napisano pod: Naše kanti, Pruovi, Snimanje 2. CD-a | Komentari isključeni za Drugi CD – EP ki se zove IiiPij

Download CD-a Grroti va MP3 formate

ožujak16

Eko, tako smo pravi da smo odlučili Van dat da si downloadnete (prezamete) kompletan CD Grroti od GRRINTI va mp3 formate ki je malo bolje kodiran tako da se more pušćat i na radije, imate i plej listo i još neke štupideci nuotre, sučite ta fajl, posluhnite naprov, pak se tornajte napisat kakovo štabelo besedo, ala se čujemo ti dani.

napisano pod: Naše kanti, Pruovi, Snimanje 1. CD-a | Komentari isključeni za Download CD-a Grroti va MP3 formate

RILKIAP

listopad20

Ča biš da ti pride, jedan put, nikad takova
Da ti samo na lahko, onako za škerac, zmieša slova

Pak da bolje čuješ, pak da bolje vidiš,
magari pensaš da imaš velike uši
Triebaš smijeh, ti triebaš radost
nemuoj puštit da život te guši

      Pak ću kantat pomalo da me čujo svi
      Zapoštajte ča van guorin, aš sve smo videli
      Kad si sam i kad si mučan i kad te stisno svi
      sve je laglje kad so stobon, pravi, pravi prieteli.

A opet da ti pride, jali biš pozna, da sve dela za te
Samo na te pensa, te riva napred i veruje va te.

Pak provaj je ziet, pak provaj puoć van
magari će reć da imaš velo guzico
ma prieteli, te moro gledat do jutra,
aš pravi prieteli te gledajo znuotra.

napisano pod: Naše kanti | Komentari isključeni za RILKIAP

KRALI SMO TRUKINJO

rujan7

Se domišljaš kad smo kako dičina diviertit se znali
kumpanija je vajk bila na prven meste
i za njo bimo sve bili dali.
Nismo imeli mobiteli kako ta današnja mladetina
na 8 i puol smo se našli pod urehon i popili par deci vina

      Doma so nan dali 20 kun za van,
      (ma onda so bili dinari zrman)
      a ni to nan ni rabilo aš smo znali uživat.

                Kad se je zaškurilo, krali smo trukinjo,
                magari smo znali da nas ljudi proklinjo.
                Bežali smo valje do Zvanićeve ugradi,
                staknuli brzo i pojeli da se ne uhladi
                i da nas ki ne ćapa i zavrne vrat

Bilo je liepo dokle nas čovik čigova je trukinja ni ćapa,
svakemu je zatuka jedan kopun, doma nas poveda
pa smo dobili još dva.
Za fat tega mi smo i dalje klasi krali,
malo već va strahe i bolje smo bežali.
Z guzici va glavo nikakor da poje,
ustali smo dica, forši i bolje.

      Doma so nan dali 20 kun za van,
      (ma onda so bili dinari zrman)
      a ni to nan ni rabilo aš smo znali uživat.

                Kad se je zaškurilo, krali smo trukinjo,
                magari smo znali da nas ljudi proklinjo.
                Bežali smo valje do Zvanićeve ugradi,
                staknuli brzo i pojeli da se ne uhladi
                i da nas ki ne ćapa i zavrne vrat

      Ma nan je bilo liepo, liepo nikad lepče.

napisano pod: Naše kanti | Komentari isključeni za KRALI SMO TRUKINJO

ŽMINJSKI SAMANJ

rujan7

San se pronta, san se pronta da grijen va Žminj
Kako svako drugo srijedo, va svaken mesece.
San se pronta, san se prunta puoć na  samanj,
na tripi puli Fumici i američke frituli.

Ma nis riva aš daš me je ćapa,
a steši san pensa, da forši padat će prestat

      I onda san skuži kako z vedrega neba
      Samanj je fini a još ni nnke poče
      Adijo tripići adijo frituli
      Ki će zdurat još mesec dan.

San se pronta, san se pronta poć na kafe
I kupit si one falši od marki patiki
San se pronta, san se pronta  puoć na samanj
Na tripi puli Fumici i na pečeni  piplići.

Ma nis riva aš daš me je ćapa,
a steši san pensa, da forši padat će prestat.

      I onda san skuži kako z vedrega neba
      Samanj je fini a još ni nnke poče
      Adijo tripići adijo piplići
      Ki će zdurat još mesec dan.

napisano pod: Naše kanti | Komentari isključeni za ŽMINJSKI SAMANJ

KOMBAJNAN

rujan7

Sunce još ni zašlo van, ma z pustelji ja san ša.
Aš danas je veli dan, aš danas ja kombajnan.

Oveh par šetiman, i forcan dokle je dan
aš prvo noći ja ću prit, još ću i rivat poć pokosit.

      Ja kombajan, ja kombajan
      Ja kombajan, ja kombajan
      Dvajspiet žurnad va jedan dan
      ku poforcan ja kombajan
      Pa se štiman.

Sunce još ni zašlo van, ma z pustelji ja san ša.
Aš danas je veli dan, aš danas ja kombajnan.

Palin beštijo, pali z prve, a levat more iz druge
I svi mi biro vade van, aš znajo da ja kombajnan.

      Ja kombajan, ja kombajan
      Ja kombajan, ja kombajan
      Dvajspiet žurnad va jedan dan
      ku poforcan ja kombajan
      Pa se štiman.

napisano pod: Naše kanti | Komentari isključeni za KOMBAJNAN

DAJ SI KURAJA

rujan7

Hej prietelo muoj vidin da ti ni najbolje,
ma ča te tako muči ma če to kopa?

Ma pušti me ća,ča ne vidiš da pensan,
i da san mučan cijeli dan aš me je puštila

Da je ča hujega već san para
Ma ča ćeš hujega od tega
Pogliej ča je liepeh žienskeg na oven sviete
– glavo gore i kuraja!

      Daj si ku ku,daj si kuraja,
      daj si ku-ku  daj si kuraja
      Daj si ku ku daj si kuraja,
      prietelo muoj,daj si kuraja.

Hej prietelo muoj vidin da ti je još huje,
opet neka gabula ma ča te to tenta?

Ma vrah ga je da opet me kopa,
zato san mučan cieli dan aš se je uženila.

Da je ča hujega već san para
Ma ča ćeš hujega od tega
Pogliej ča je liepeh žienskeg na oven sviete
– glavo gore i kuraja!

      Daj si ku ku,daj si kuraja,
      daj si ku-ku  daj si kuraja
      Daj si ku ku daj si kuraja,
      prietelo muoj,daj si kuraja.

napisano pod: Naše kanti | Komentari isključeni za DAJ SI KURAJA

TI SI MENE

rujan7

Reči njie da ne grie,
Reči joj nešto, bilo ča
samo da se pofrma,
samo da je vidiš još
jedan put.

Znat ćeš pokle osan dan.
Kada buodeš zusta sam
da si trieba nešto reć
ni premalo, ni preveć
samo tiho kako daž
slušaj sad.

      Ti si mene, kako južina na puolne
      Ti si mene, kako bira pokle pici,
      Ti si mene na sviete sve i već
      sve to, moga san ti reć
      Al nisan se domisli

Ni dobro da si muča
Ni dobro da ona ne zna
da se nekad va glave
sve frma i da ne grie
beseda van.

Va Žminj je priša i samanj
ti si poli štand od maj
kad pasaš ja sve već znan
reć ću ti ča ja pensan
reć ću ti da ljudi vide
sve ča mi pride.

      Ti si mene, kako južina na puolne
      Ti si mene, kako bira pokle pici,
      Ti si mene na sviete sve i već
      sve to, pronta san ti za reć,

      lažen, na brzino san se zmisli!

napisano pod: Naše kanti | Komentari isključeni za TI SI MENE

DANA JE DRŽALA STRAŽO

rujan7

Milka je bila divojčina,
bila je šezdesiet i neka.
Zvane je bi otročina,
bijela stomanja i luše brageši.

Svako nedeljo, Zat kaštela,
va Žminje bi je plies,
Zvane je Milko ćepa pod ruoko
i počeli so pliest.

      Pleti, pleti Zvane, pleti, pleti Milka
      počelo se guorit, oni će se oženit
      Pleti, pleti Zvane, pleti, pleti Milka
      ni se više moglo skrit, vi ćete se oženit.

Prišla so dica, pasala so leta,
parti je fićo, priša je Golf,
A’ va nedeljo Milka je znala
pokle maši žiensken si reć.

Speć ću paštine, skuhat ću sarmi
sest ćemo skupa i liepo si jest,
a pokle na osan gremo va Žminj,
Zvane me pelje na plies.

      Pleti, pleti Zvane, pleti, pleti Milka
      počelo se guorit, oni će se oženit
      Pleti, pleti Zvane, pleti, pleti Milka
      ni se više moglo skrit, vi ćete se oženit.

      Obrni je Zvane, obrni se Milka
      ni se više moglo skrit, vi ćete se oženit.

napisano pod: Naše kanti | Komentari isključeni za DANA JE DRŽALA STRAŽO

KI TI JE VA SANJE

rujan1

Na stare postelje so bieli kušini
lancun od faneli i ti.
Opet prišla san kasno i gledan ti spiš
kako liepi anđelić, kako bieli anđelić

Va sanje smejiš se i mašeš z rokami
ja nisan te tela budit
Potiho sna legla i va škuren te gledan
ki sad ima te, ki sad s tobon je

        Kega sanjaš ki je s tobon
        kad ja nisan doma, bin tela znat
        Kega sanjaš ki ti je va sne, forši sanjaš mene.

Sanjiv sav na lahko ti z ruokon me išćeš
kuntenat, aš ja san tu
A ja činin se da spin i pitan se sve
jali forši sanjaš mene, jali forši sanjaš mene 

Pak san te bušnula i pokrila z lancunon
da mi još ne naziebeš
Bušnu si me nazad i stisa se va me
sad znan zač volin te, sad znan zač volin te 

        Kega sanjaš ki je s tobon
        kad ja nisan doma, bin tela znat
        Kega sanjaš ki ti je va sne, forši sanjaš mene.

        A forši i ne.

napisano pod: Naše kanti | 1 Comment »
« Older Entries
Naši kanali YouTube kanal Twitter kanal

Naši kanali YouTube kanal Twitter kanal