GRRINTA

bend ki sviri Žminjski val

Proba za pamćenje!

rujan22

Eeeeeee, finila je još jena pruova, e la barca, je partila zasien! Alorá, toliko tega je bilo da jako teško to moren smisleno razlučit i razčlanit! Pak homo po riede, najprvo smo provali finit  “Bliembeta”, pak so prišli pomalo i ti drugi, kad smo se svi složili smo zaorali, hop, hoj, hoj, hoj, hop!, hej, jeiejeijeiejije, uh, pak Andrejina zaspola armoniko, Luka gitaro, Tubak bubanj, Ratko bass, pa Ratko uorgan, Luka fus, Andrejina klavir, Tubak kazoo, Luka dela čine, Andrejina def, Tubak triangl, Luka gre doma, a Dejo, ah, sviri je i Dejo. A ono namež je bilo liepo, svirili smo dobro, svi smo žbaljevali, super smo se čuli i bili kuntienti, aš za nas jutre ni škuoli! Pak smo počinuli i provali još i još i sve 5. Pruonti smo za Merikane! Imamo i par slik za pogledat, ča guore i već nego ča rabi!

Intantor, finilo je tako da su si Elvis, Bobi, Roki i Fiorelina dali kuku i šli spat.napisano pod: Pruovi | 23 komentara »

Probe pokle Magnusa

rujan15

Eko, za stavit na počietak! Luka je priša 9 menuti raneje! RANEJE!!!!! To se zadnji put desilo, nikad! Pak so prišli i drugi, pak smo se malo gledali kako smo svirili va Magnuse, a na kraje smo i zasvirili. Dobili smo svakakoveh komentari, i liepeh i lepčeh. A bilo je i par konstruktivnih. Pak smo sve to stavili na kup i provali popravit sve ča ni štimalo. A jali je šlo OK, pridite videt ti pietak na 18.09. va Orbano. To van je jena vizija, Žminjski Oštarija Tour (smo zračunali da imamo 13 oštarij na žminjšćine, pak ćemo provat). Jedini se problemi očekuju poli Zečki  🙂 aš ni mesta za ljudi ku je i bend tamo. A pietak 25.09. smo va Merikane, ali ćemo vas još obavijestit na ta račun. Ala biondići, dajte si kuku!

napisano pod: Pruovi | 11 komentara »

Generalna proba

rujan11

Generalka je ispala fenomenalno! Skoro pa spetakl. Malo je ulja falilo, to smo podmazali i sada je kako urica. Ratkića ni bilo aš je ša va Zabreg ugovorit koncerat va Arene tamo. Ćemo videt danas ča je jušta. Jušte!
Sve je selo na svoje mesto! Kanti so pruonte i liepe. Ki ne pride će mu bit žal, aš drugi dan će se guorit. Šli su Gejo i Gubak pokle pruovi va Magnus videt kamo ćemo se stavit, aš muoramo posudit malo razglasa od “Trio Tići – Žminj”, lightshow od “Prijatelji”, a dim mašina je naša! Deboto kako i Trst. Pak nu ćemo se malo zapeštat, ali ćemo imet saund! Na Fejsbuke piše da će Vas prit za vraga, a mi smo stavili samo dva plakata van, na Magnus i poli bivše Fumici na oglasno mesto. Pak da vidimo ča more internet. Ku vas pride 100 ćemo bit kuntienti, ku Vas pride 200, oneh prveh 100 će nan pomoć sve premestit na velo bino va kino salo pak ćemo delat koncert kako da Hladno Pivo sviri.
“Ćemo sost na gitari, mišnice, i za kraj đir na harmonike!”

napisano pod: Pruovi | 8 komentara »

Probe pred Magnus

rujan9

Eko našli smo se čier i štabelo se zajeli z tuorton ča je ustala od rođendana od dici od dan prvo. I bila je za prsti polizat, pak znate kako smo mogli oniput svirit kad so ti prsti svi zamaštićani z kremon.  Ali torta je bila kako bira pokle pici. Mmmmmm. Ustala je samo jena mala fetica za Lupeta. A kako smo svirli. Uuuuu. Oneh 7-8 kanti ča smo prontali za Bartuljo svirimo kako urica, a ove 4 nove samo svirimo. Intantor, pridite pietak aš se je Luka toliko ufura va sve to, da bi stvarno bilo škoda ne prit videt kako mu gre dobro. Sve je na svojen meste. Ratko nan je obznani da mu počinje fax na 29 ovega meseca, pak ćemo muorat malo poforcat sa snimanjen Cd-ja, da rieši prvo nego počnuo ispiti. Gejo je usta bez veturi i sad je zasien dej. Baren dvije šetemani.

P.S. Danas je va Žminje Samanj, pak će siguro daš, će platiš. Intantor, vidimo se pietak va Magnuse. Adijo tripići, adijo piplići.

E ja, imamo i par noveh slik, sada smo već već opušteni, valje će i spot  : )

napisano pod: Pruovi | 8 komentara »

Proba va četrtak 3.-ega

rujan4

Grrinta0111

Gejo je i službeno posta dej! Definitvno svirimo 11.09.2009. va Magnuse va Žminje, ali ćemo van se još javit na račun tega. A ta koncert nieće baš bit koncert, nego bi bi neka vrsta probe, samo ča ćete vi to moć čut. Utvrdili smo dvije nove pjesmi, “Ki ti je va sanje” i “Krali smo trukinjo” i zvuče, veselo, oziljno i baš onako pravo svjetski, forši rivajo i do eMTiVija. Andrejine se torna glas, ni zasien, ali bašta da more odradit pruovi, i odradila je profesionalno. Sve skupa smo prontali 9,5 stvari, aš smo dobro staro puolkico odlučili gambijat va zadnjen momiente, a već je bila pruonta za sos. Ali nu, ćemo ćemo, aš još ćemo imet baren dvije pruovi do jedanaejstega.
Imamo još 3 stvari za prontat drugo šetimano, pak se zapiremo va “studio” ki je u stvari garaža od Grrinti, pa ćemo studio za to snimanje prigodno nazvat “Grrintavaža studio”. A te nove pjesmice so “Mi smo Grrinta”, “Ča, ča, ča” i “Priek kunfina”. Bit će mrak’s anke po dane.

napisano pod: Pruovi | 2 komentara »

Proba puli Tubaka

rujan2

Grrinta_Band1

Snuoć smo se našli na 7 i puol na probe i moren ti reć da so bile jene od boljeh za fat ča Andrejina ni mogla kantat aš je zgubila glas (preveć je bartuljala i upalo sinusi je ćapala). To nan je bila japaran četrta ili pieta proba kade smo bili svi piet. Liepo smo učvrstili stare stvari i dobro složili ove dvije nove ke ćo bit i najkopleksneje na cd-e aš imajo već od 3 akordi.  Snuoć smo si malo i popili (zapili) da vidimo ku moremo i ciknjeni odsos i smo videli da moremo ma steši odsopemo bolje ku smo samo malo manje. Dobro ala, ja san malo preveć potiegnu, a ti  drugi so bili na puol kuorka do mene. Sve već smo nabrijani aš vidimo da nas sve već ljudi podržava magari još niso čuli ča sopemo.  Dajte si kuku pa se čitamo pokle drugeh pruov, vero četrtak. svsč  ž!

napisano pod: Pruovi | 8 komentara »

Proba poli Dejeta

rujan1

Napisali smo, ili bolje reć, finili smo novo pjesmico, “Krali smo trukinjo”, pak ćemo je večeras provat na pruove. Bit će bombončić.

napisano pod: Pruovi | Komentari isključeni za Proba poli Dejeta

Noćne pruovi 1

kolovoz31

Čier večer, vero to nuoć, smo imeli probe. Tubak i Dejo, noćni gardelini, smo se našli pokle Dejetove gaže oko polnoći i do dveh smo finjevali dvije kanti, za jeno smo se zajno složili da more, a za drugo nismo siguri, aš da nan preveć vuče na Šajeto, ali ćemo, ćemo.

Malo smo pensali i na kraje odlučili, kanto “Ki ti je va sanje” će kantat Andrejina, to je jena vesela tužna pjesmica, ka se pita kega sanja oni tuoj/tvoja kada te ni doma. Forši tebe? Ćete čut brzo. A ova šajetasta, se zove “Priek kunfina” i ni toliko šajetasta, koliko bi mogla bit ako je odsvirimo kako i uon, ali nu, ćemo videt ča ćemo š njuon. Bilo kako bilo, jutre imamo opet pruovi, pa ćemo videt. Još dvije so kanti napuol pruonte, njih ćemo za kakov dan riješit pak ćemo bit pruonit i za veći končerti delat i za počiet snimat CD. Ala.

napisano pod: Pruovi | 7 komentara »

Počeli smo!

kolovoz28

KozeGrrinta1

Kuraja, ljudi. Na oveh ćemo stranicah pisat kako nan gredo pruovi, ki žbaljieva najveć, a ki je dobar. Pak kada uvježbamo sve da buode picikato ćemo Van i to javit. Ala.

napisano pod: Pruovi | 4 komentara »
Newer Entries »
Naši kanali YouTube kanal Twitter kanal

Naši kanali YouTube kanal Twitter kanal